"Grupa prowadzi ciągły monitoring krajowego i zagranicznego rynku zakupów i modernizacji taboru kolejowego. Aktualnie prowadzone są 3 postępowania dotyczące dostaw nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych na łączną ilość 44 pojazdów. Ponadto Grupa w najbliższym kwartale spodziewa się ogłoszenia przetargu na około 15 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych" - czytamy w raporcie kwartalnym.

W segmencie lokomotyw elektrycznych Grupa zgłosiła wniosek o przystąpienie do dialogu technicznego dla prowadzonego przez PKP Intercity a dotyczącego dostaw nowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do obsługi ruchu pasażerskiego. Ilość lokomotyw nie jest znana, podano również.

W segmencie modernizacji lokomotyw spalinowych, spodziewany popyt wynosi ok. 5 lokomotyw. Natomiast w segmencie tramwajów Newag przewiduje ogłoszenie postępowań przetargowych na dostawy od 30 do 50 pojazdów.

"Spółka spodziewa się silnej konkurencji w każdym z segmentów, ze względu na rosnący wolumen popytu. Warto też zaznaczyć rosnące wymagania jakościowe ze strony zamawiających, co znajduje odzwierciedlenie w zapisach specyfikacji warunków zamówień. W ocenie zarządu spółki, rozpoczęcie inwestycji w nowy i zmodernizowany tabor kolejowy finansowanych z nowej perspektywy finansowej środków europejskich, będzie miało istotne znaczenie dla perspektyw działalności spółki w IV kwartale br i latach kolejnych" - podsumowano.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r. W 2015 r. spółka miała 1,04 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)