"Pierwszy kwartał 2016 r. był dla Grupy Archicom bardzo dobrym wstępem do całego roku 2016. Znacząco zwiększyliśmy sprzedaż jednocześnie poszerzając ofertę do rekordowego poziomu. Te czynniki korzystnie wpłyną na wyniki lat 2017 i 2018" - powiedziała prezes Dorota Jarodzka-Śródka cytowana w komunikacie

Spółka podtrzymuje zamiar wypłaty swoim akcjonariuszom 50% skonsolidowanego zysku netto za rok 2015, podano także.

"Jesteśmy spokojni o wyniki roku 2016. W pierwszym kwartale oddaliśmy klucze do relatywnie niewielu mieszkań biorąc pod uwagę skalę naszej sprzedaży i oferty. Było to jednak zgodne z naszymi oczekiwaniami i harmonogramem realizowanych projektów. Kumulacji podpisywania aktów notarialnych oczekujemy w czwartym kwartale 2016 r., który będzie miał decydujący wpływ na tegoroczne wyniki finansowe" - powiedział członek zarządu Paweł Ruszczak, również cytowany w komunikacie.

Ze względu na standardowy okres potrzebny na formalności związane z przekazaniami, ich kumulacja i pozytywny wpływ na wyniki spółki spodziewane są w IV kwartale 2016 r., podano również.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka w 2015 r. sprzedała 611 mieszkań, tj. o 17,5% więcej niż rok wcześniej. Jest notowana na GPW od marca 2016 r.

(ISBnews)