W dniu wydania rekomendacji kurs akcji Handlowego wynosił 72 zł. We wtorek około godziny 9:50 za akcję płacono 74,79 zł.

"W ciągu ostatniego miesiąca kurs akcji Handlowego spadł o ponad 12% wobec 6,5% spadku indeksu WIG Banki. O ile Handlowy wolniej niż sektor odbudowuje wynik z tytułu odsetek, a skorygowany zysk netto w 2016 r. będzie istotnie niższy r/r (oczekujemy -18% r/r) m.in. na skutek znacznego spadku wyniku handlowego oraz wyniku na sprzedaży obligacji (oczekujemy łącznie -26% r/r), uważamy obecną ceną akcji za godziwą" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto banku wyniesie 606 mln zł za 2016 r. i wzrośnie do 609 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)