Zapisy potrwają od 23 maja do 3 czerwca br. Przydział obligacji zaplanowano na 6 czerwca. Bank zakłada, że obligacje zadebiutują na rynku Catalyst w lipcu.

"Patrząc na ostatnie oferty na rynku, myślę, że to jest atrakcyjna oferta dla klientów detalicznych" - powiedział wiceprezes Banku Pocztowego Paweł Spławski podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że formuła zapisów została przygotowana właśnie pod kątem indywidualnych inwestorów. Gwarantowany zapis to 30 tys. zł. Zapisy powyżej 30 tys. zł będą podlegały proporcjonalnej redukcji.

Wartość nominalna jednej obligacji serii P1 to 100 zł Bank emituje dziesięcioletnie obligacje o stałym oprocentowaniu, w pierwszym okresie odsetkowym 4,5% w skali roku. W kolejnych okresach oprocentowanie będzie ustalane na podstawie stawki WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży.

Oferującym jest Ipopema. Dodatkowo agentem firmy inwestycyjnej jest Expander.

Program o wartości do 1 mld zł będzie obowiązywał do roku 2020.

"Ten program, który rozpoczynamy tą emisją ma unikalny charakter, dlatego, że kierujemy go do klienta indywidualnego. Jest mnóstwo ułatwień pod kątem tych inwestorów. Jesteśmy bankiem detalicznym i chcemy z klientami detalicznymi współpracować" - powiedział prezes banku Szymon Midera.

W grudniu ub. r. akcjonariusze Banku Pocztowego wyrazili zgodę na ustanowienie programu emisji obligacji własnych, w tym podporządkowanych, o łącznej wartości do 1 mld zł.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

(ISBnews)