Prezes GNB: Spełnimy wymogi kapitałowe na koniec VI bez sięgania po kapitałWarszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) ocenia, że będzie w stanie spełnić dodatkowe wymogi kapitałowe określone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), na koniec czerwca br. bez konieczności sięgania po kapitał z emisji akcji, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.

"Bank jest już w programie naprawczym. Najważniejszym celem jest kapitał. Tak jak obiecaliśmy, będziemy robić wszystko, aby spełnienie wymogów nadzoru odnośnie naszych współczynników kapitałowych odbyło się bez podnoszenia kapitałów" - powiedział Rosiński podczas telekonferencji.

"To potencjalne zagrożenie jest od nas oddalone. Spełnimy te wymogi kapitałowe" - dodał.

Skonsolidowany współczynnik wypłacalności wyniósł 14,9% na koniec marca br., natomiast skonsolidowany współczynnik Tier 1 - 11,7%.

"To oznacza, że już teraz mamy współczynnik Tier 1 wymagany przez nadzór, a do końca czerwca będziemy mieć oba te współczynniki zgodne z wymogami KNF" - powiedział Rosiński.

Minimalne współczynniki kapitałowe uwzględniające dodatkowy wymóg kapitałowy rekomendowany przez Komisję, który GNB ma osiągnąć na koniec czerwca 2016 r. wynoszą: w ujęciu skonsolidowanym: współczynnik kapitału podstawowego Tier1- 11,76%, łączny współczynnik kapitałowy TCR - 15,26%; w ujęciu jednostkowym: współczynnik Tier 1 - 11,77%, łączny współczynnik kapitałowy TCR - 15,28%.

W kwietniu br. GNB sprzedał prawie 30-proc. pakiet udziałów w Noble Fund TFI trzem spółkom, kontrolowanym przez Leszka Czarneckiego - i jak poinformował prezes - wynik tych transakcji powinien wzmocnić wskaźnik adekwatności kapitałowej na koniec kwietnia.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.

(ISBnews)