Torpol 

Akcjonariusze Torpolu na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca zdecydują o przeznaczeniu kwoty 15,8 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,69 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.  >>>>  

Mennica Polska  

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ.>>>>   

Comarch  

Rada nadzorcza Comarchu pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, który zakłada przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy, podała spółka.>>>>  

PKO BP

Moody's Investors Service potwierdził oceny ratingowe depozytów długo- i krótkoterminowych PKO Banku Polskiego na poziomie A2/P-1, a także ocen ratingowych zobowiązań banku na poziomie A3 i jednocześnie obniżył perspektywę ocen ratingowych depozytów długoterminowych do negatywnej ze stabilnej, podała agencja.>>>>  

Moody's Investor Services potwierdził długoterminowy i krótkoterminowy rating przyznany dla PKO Banku Hipotecznego na poziomie odpowiednio Baa1 i P-2 z perspektywą stabilną, poinformowała bank. >>>>  

Rafako 

Rafako odnotowało 4,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Bioton 

Bioton odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

PBG

PBG odnotowało 1,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Portfel zamówień PBG był warty 4,65 mld zł na początek kwietnia br., z czego 1,55 mld zł przypadało na bieżący rok, podała spółka.>>>>  

PKN Orlen 

Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji euroobligacji w ramach grupy kapitałowej Orlen, poinformowała spółka.>>>>  

Famur 

Famur odnotował 27,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 28,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Action

Action odnotował 0,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 11,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

W obliczu niekorzystnych trendów rynkowych, Action intensywnie optymalizuje koszty i koncentruje się na rentowności, poinformował prezes Piotr Bieliński. Efekty mają "pokazać się dość szybko".>>>> 

Comarch 

Comarch odnotował 7,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 18,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Trakcja

Trakcja odnotowała 0,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Trakcja PRKiI rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę kwoty 17,47 mln zł, tj. 0,34 zł na jedną akcję, z zysku za 2015 rok na wypłatę dywidendy, podała spółka. Pozostała kwota 17,68 mln zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.>>>>  

Atal 

Atal odnotował 21,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 8,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Colian Holding

Colian Holding odnotował 14,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 15,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Echo Investment

Echo Investment odnotowało 187,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Cyfrowy Polsat 

Moody's Investors Service podwyższyła rating korporacyjny Cyfrowego Polsatu z poziomu Ba3 do poziomu Ba2 z perspektywą stabilną, podała spółka. >>>> 

Vistula Group 

Vistula Group odnotowała 0,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Polnord 

Polnord odnotował 0,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I kw. 2016 r. wobec 0,18 mln zł straty rok wcześniej (według danych przekształconych), podała spółka w raporcie.>>>> 

Herkules 

Herkules odnotował 0,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Wielton 

Wielton odnotował 9,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Rovese 

Rovese odnotowało 41,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 142,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Newag 

Newag oczekuje ogłoszenia w najbliższym kwartale przetargów na dostawę ok. 15 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), modernizację ok. 5 lokomotyw spalinowych i dostawy od 30 do 50 tramwajów, podała spółka.>>>> 

Newag odnotował 15,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Medicalgorithmics 

Medicalgorithmics odnotował 5,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Alma Market 

Alma Market odnotowała 1,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Archicom 

Archicom odnotował 0,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Po I kw. Archicom podtrzymał cel sprzedaży ponad 800 mieszkań w tym roku i więcej niż 1 000 w 2017 r., poinformowała prezes Archicom Dorota Jarodzka-Śródka.>>>> 

Wojas

Wojas odnotował 1,77 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 2,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Marvipol

Marvipol odnotował 8,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Marvipol, po ogłoszeniu wyników za I kw. br., podtrzymuje, że ma potencjał, by w całym roku odnotować dwucyfrowy wzrost wolumenu sprzedaży samochodów i mieszkań, poinformował prezes Mariusz Książek.>>>> 

Seco/Warwick  

Seco/Warwick odnotował 2,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Simple

Simple odnotowało 3,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 75 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Rank Progress 

Rank Progress odnotował 6,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 17,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Czerwona Torebka 

Czerwona Torebka odnotowała 0,1 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 17,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Bumech

Bumech odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

NTT System 

NTT System odnotował 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

BBI Development

BBI Development odnotowało 1,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Spółka zależna BBI Development podpisała list intencyjny dotyczący określenia wstępnych warunków sprzedaży Projektu Centrum Marszałkowska na rzecz "renomowanej, międzynarodowej instytucji o niekwestionowanym standingu finansowym, zarządzająca funduszami nieruchomościowymi", podało BBI.>>>> 

Pekabex 

Pekabex odnotował 12,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Adiuvo Investments 

Adiuvo Investments odnotowało 3,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Ferrum 

Ferrum odnotowało 1,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Grupa EMF 

Empik & Media Fashion (Grupa EMF) odnotowała 1,71 mln zł straty na poziomie skorygowanej EBITDA w porównaniu z 5,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 6,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Cognor 

Cognor odnotował 5,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

MNI 

MNI odnotowało 0,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Boryszew 

Boryszew odnotował 35,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 26,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Bardzo udany I kw. 2016 r. wskazuje, że Boryszew powinien w całym roku wyraźnie poprawić wynik netto z 2014 r., który wyniósł 110 mln zł, poinformował prezes Piotr Szeliga. Dzięki dobrym wskaźnikom spółka systematycznie obniża zadłużenie, które powinno na koniec roku spaść poniżej 3% w stosunku do zysku EBITDA.>>>> 

CI Games 

CI Games odnotowało 1,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 34 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

iAlbatros 

iAlbatros odnotował 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

TelForceOne

TelForceOne odnotował 0,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Grupa AB SA 

Grupa AB SA odnotowała 12,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego spółki 2015/2016 (1 stycznia - 31 marca 2016 r.) wobec 13,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

AB SA do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do nowego magazynu w Magnicach, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Dzięki nowemu magazynowi chce umacniać pozycję lidera branży na spodziewanej fali wzrostu e-commerce.>>>>  

Kerdos 

Kerdos odnotował 8,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 24,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Dekpol  

Dekpol odnotował 1,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Rafako 

Rafako odnotowało 4,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wartość portfela zamówień Rafako na dzień 31 marca br. wynosiła blisko 4,3 mld zł, z czego na grupę Rafako przypadało ok. 1,2 mld zł, a na SPV Jaworzno ok. 3,1 mld zł, podała spółka.>>>>  

Opóźnienie w realizacji projektu w Elektrowni Jaworzno III wynosi ok. 1 miesiąca i jest to małe opóźnienie techniczne, bez wpływu na całościowy harmonogram, poinformował wiceprezes Rafako Jarosław Dusiło. Spółka poniosła jednak koszty czasowe i finansowe dodatkowych prac w elektrowni i w tej kwestii ma roszczenia względem zamawiającego. W jej opinii, straciła półroczną rezerwę czasową i poniosła koszty nie ze swojej winy.>>>>  

Groclin

Groclin odnotował 2,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2016 r. wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Feerum 

Feerum odnotowało 0,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

DTP  

DTP odnotowało 4,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Presco 

Presco odnotowało 1,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

11 BitStudio 

11 BitStudio odnotowało 4,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

OEX 

OEX odnotował 1,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Biomed Lublin

Biomed Lublin odnotował 36 tys. zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 2,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Solar Company 

Solar Company odnotowało 2,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

IMS 

IMS odnotowało 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

IMS pozytywnie ocenia zwłaszcza tempo pozyskiwania lokalizacji abonamentowych i planuje opublikować prognozę wyników finansowych na ten rok do końca maja, poinformował prezes Michał Kornacki.>>>> 

Ze względu na stabilność działalności grupy, bardzo dobrą sytuację i wyniki finansowe zarząd IMS podniósł począwszy od roku 2016 dolny próg rekomendacji dywidendy do 60% z dotychczasowych 30% osiąganego rocznego zysku netto Grupy, podała spółka. >>>>  

Zarząd IMS proponuje podniesienie kwoty dywidendy, która ma być wypłacona z zysku za 2015 rok do 0,23 zł na akcję wobec 0,15 zł zarekomendowanej wcześniej, podała spółka.>>>> 

Atende 

Atende odnotowało 2,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Avia Solutions Group 

Avia Solutions Group odnotowała 0,69 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,59 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

AAT Holding

AAT Holding odnotował 0,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Próchnik 

Próchnik odnotował 0,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Braster

Braster odnotował 1,84 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

PCC Exol

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o przeznaczeniu 6,9 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Lark.pl 

Lark.pl odnotował 84 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Indata

Indata odnotowała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Getin Noble Bank 

Getin Noble Bank odnotował 18,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 128,59 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

Getin Noble Bank (GNB) chce zakończyć ten rok dodatnim wynikiem finansowym. Bank oczekuje dalszego spadku kosztu finansowania, poprawy wyników z odsetek i stabilizacji wyniku z odpisów, poinformował prezes Krzysztof Rosiński. GNB liczy na zwrot podatku zapłaconego za marzec i czeka na decyzję Ministerstwa Finansów w tej sprawie.>>>>  

BZ WBK 

Rada nadzorcza Banku Zachodniego WBK powołała Michała Gajewskiego na stanowisko prezesa zarządu, podał bank.>>>>  

Pragma Inkaso 

Pragma Inkaso odnotowało 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Ursus 

Ursus odnotował 4,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2016 r. wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Enter Air

Enter Air spodziewa się w sezonie lato 2016 wzrostu wolumenów o około 10% r/r, poinformował członek zarządu i dyrektor generalny Grzegorz Polaniecki. Ze względu na ceny paliw, spółka oczekuje, że w całym 2016 r. odnotuje niższe przychody niż w ub.r., ale w związku z mechanizmami zawartymi w kontraktach z touroperatorami zyski i rentowność pozostaną stabilne.>>>>  

Enter Air odnotowało 10,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Alterco 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wykluczy z obrotu z dniem 24 maja akcje spółki Alterco, podała Giełda.>>>> 

Larq 

Larq odnotował 1,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Bloober Team 

Bloober Team odnotował 0,39 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

GPM Vindexus

Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 4,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Esotiq & Henderson 

Esotiq & Henderson odnotował 2,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 10 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Esotiq & Henderson podtrzymuje plany rozwoju sieci sprzedaży oraz rozwoju kanałów e-commerce i zamierza w 2016 r. otworzyć w sumie 55-60 nowych placówek, poinformował prezes Adam Skrzypek. Według jego zapowiedzi, sieć Esotiq urośnie o 50 sklepów, a Femestage - o 5-10.>>>>  

ATM Grupa 

ATM Grupa odnotowała 5,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Libet

Libet potwierdził, że nadal prowadzi działania zmierzające do przejęcia 50% udziałów Gerwing Sachsen i chce zakończyć transakcję w II kw br., poinformowała spółka.>>>> 

Baltona

Baltona odnotowała 3,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Trans Polonia 

Trans Polonia odnotowała 2,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

TIM

TIM odnotował 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Mirbud   

Oferta Mirbudu w przetargu nieograniczonym na budowę budynku zespołu szkolno-przedszkolnego z salą sportową i żłobkiem oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Lutynia została wybrana przez zamawiającego, podała spółka. Wartość oferty brutto wynosi 20,91 mln zł.>>>>  

ZM Henryk Kania

ZM Henryk Kania odnotowały 9,62 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 8,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

InPost 

InPost odnotował 8,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Grupa K2 Internet 

Grupa K2 Internet odnotowała 1,05 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 1,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Integer.pl  

Integer.pl odnotował 21,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 8,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Kino Polska TV 

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o przeznaczeniu na dywidendę 19,82 mln zł z zysku za 2015 r. i lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.>>>>  

Grupa HubStyle 

Grupa HubStyle odnotowała 4,64 mln zł zł przychodów netto ze sprzedaży w I kwartale 2016 r. wobec 2,98 mln zł przed rokiem, podała spółka. Po skompletowaniu portfolio marek, spółka pracuje teraz nad uzyskaniem przez nie rentowności.>>>> 

Arcus 

Arcus osiągnął w I kwartale wyniki zgodne z założeniami zarządu. Przegląda kontrakty pod kątem rentowności, a także ryzyk prawnych i realizacyjnych - w konsekwencji bierze udział w mniejszej liczbie przetargów, ale bardziej opłacalnych, poinformował ISBnews prezes Michał Czeredys. Ponadto celuje w dalszy wzrost roli usług wdrożeniowych i integratorskich.>>>> 

Unibep 

Unibep podpisał z Rosti Bianor Sp. z o.o. umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku magazynowego z częścią produkcyjną i biurowo-administracyjną przy ul. Myśliwskiej 18 w Białymstoku wraz z budową zjazdu z ul. Kuronia, podał Unibep. Wynagrodzenie ustalono na 23,9 mln zł netto.>>>> 

Bank Pocztowy 

Bank Pocztowy rozpoczął dziś od publikacji prospektu ofertę obligacji dla inwestorów indywidualnych w ramach programu emisji obligacji podporządkowanych. Wartość pierwszej emisji w ramach programu to maksymalnie 50 mln zł.>>>>  

Bank Pocztowy zdecyduje o kolejnych emisjach obligacji w ramach programu po zamknięciu pierwszej emisji i uwzględnieniu wskaźników długoterminowej płynności, poinformował prezes Szymon Midera.>>>>  

Ronson Development

Ronson Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w trzecim etapie inwestycji City Link na rogu ulicy Skierniewickiej i Wolskiej w Warszawie. Do oferty trafią 184 lokale, podała spółka.>>>> 

Fabryk Mebli Forte 

Akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydowali o przeznaczenie na dywidendę 23,9 mln zł z zysku za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, poinformowała spółka.>>>>  

Drewe,  B3System

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwały w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółek Drewex oraz B3System - od dziś do 31 maja 2016 r. włącznie, na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda.>>>>  

Verbicom

Verbicom zamierza kontynuować strategię, która zakłada koncentrację na działalności integratorskiej, wynika z wypowiedzi prezesa Bolesława Zająca dla ISBnews. Spółka jest zadowolona ze wzrostu marż w I kwartale, podtrzymuje też zamiar przejścia na rynek główny, co byłoby możliwe w przyszłym roku.>>>> 

ATM 

ATM zanotowało znaczący wzrost sprzedaży na rynku SME, mierzony wartością podpisanych kontraktów, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Sylwester Biernacki. Firma chce być także bardziej obecna na rynku zamówień publicznych.>>>>