"Pomimo spadku przychodów względem roku ubiegłego, udało nam się znacząco poprawić marże, co jest efektem zaplanowanych działań i skupienia działalności na wyżej marżowej działalności integratorskiej" - powiedział Zając w rozmowie z ISBnews.

W I kwartale skonsolidowany zysk Grupy wzrósł o 26% do 95 tys. zł, pomimo spadków przychodów, które wyniosły 5,66 mln zł.

Szef spółki ocenia, że dzięki koncentracji na działalności integratorskiej i utrzymaniowej Grupa będzie mogła maksymalnie wykorzystać swoje kompetencje. Ma to też się przełożyć na lepsze wyniki finansowe w przyszłości.

"Obecny rok będzie dla nas kluczowy, gdyż zamierzamy skupić się na rozwoju działalności integratorskiej. Widzimy potencjał rozwoju tego rynku i znacznego wzmocnienia naszej pozycji" - deklaruje Zając.

W czerwcu, w rozmowie z ISBnews, prezes deklarował, że Verbicom może w przyszłym roku przejść z NewConnect na rynek główny. Nie wykluczył też akwizycji.

W 2015 r., w którym Grupa osiągnęła 45,6 mln zł przychodów (spadek o 20% r/r) oraz 3,4 mln zł zysku netto (wzrost o 73% r/r).

Grupa Verbicom to integrator systemów, dostawca rozwiązań teleinformatycznych i dystrybutor specjalistycznego sprzętu IT, notowany na rynku NewConnect.

(ISBnews)