"Myślę, że po zamknięciu tej emisji będziemy podejmować kolejne decyzje. Cały program ma wartość do 1,5 mld zł w ciągu najbliższych kilku lat. Będziemy podejmować te decyzje również patrząc na nasze wskaźniki płynności długoterminowej i w zależności od sytuacji na rynku i poziomu sprzedaży długich depozytów" - powiedział Midera podczas konferencji prasowej.

Dodał, że kolejne emisje będą emisjami obligacji płynnościowych (senioralnych).

Zapytany, czy w wypadku dużego sukcesu pierwszej kolejna emisja mogłaby nastąpić kilka dni po niej, powiedział, że "nie wyklucza takiego scenariusza".

Podkreślił, że długoterminowym celem jest zbudowanie bazy klientów obligacji Banku Pocztowego.

Bank Pocztowy rozpoczął dziś od publikacji prospektu ofertę obligacji dla inwestorów indywidualnych w ramach programu emisji obligacji podporządkowanych. Wartość pierwszej emisji w ramach programu to maksymalnie 50 mln zł. Zapisy potrwają od 23 maja do 3 czerwca br. Przydział obligacji zaplanowano na 6 czerwca. Bank zakłada, że obligacje zadebiutują na rynku Catalyst w lipcu.

Wartość nominalna jednej obligacji serii P1 to 100 zł Bank emituje dziesięcioletnie obligacje o stałym oprocentowaniu, w pierwszym okresie odsetkowym 4,5% w skali roku. W kolejnych okresach oprocentowanie będzie ustalane na podstawie stawki WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży.

Oferującym jest Ipopema. Dodatkowo agentem firmy inwestycyjnej jest Expander.

W grudniu ub. r. akcjonariusze Banku Pocztowego wyrazili zgodę na ustanowienie programu emisji obligacji własnych, w tym podporządkowanych, o łącznej wartości do 1 mld zł.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

(ISBnews)