Akcjonariusze AAT Holding zdecydują 15 VI o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze AAT Holding zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie ponad 15 mln zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 15 czerwca.

"Zgodnie z prospektem emisyjnym AAT Holding zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego […] zarząd nie zamierza rekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy spółki z zysków za rok obrotowy 2015 i planuje wykorzystać wynik finansowy z tego okresu, na finansowanie rozwoju swojej działalności" – podano w wyjaśnieniu do projektu uchwały.

Grupa AAT Holding S.A. produkuje systemy sygnalizacji pożarowej, systemy telewizji dozorowej oraz dostarcza nowoczesne urządzenia ochrony osób i mienia renomowanych światowych producentów. Spółka notowana jest na GPW od października 2015 r.

(ISBnews)