CDRL

Rada nadzorcza CDRL - właściciela marki Cocodrillo - powołała zarząd na następną kadencje z prezesem Markiem Dworczakiem na czele, podała spółka.>>>> 

Akcjonariusze CDRL zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,15 mln zł z zysku za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 0,85 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.>>>>  

CDRL podtrzymuje plany otwarcia 47 sklepów Coccodrillo w br., w tym 15 w Polsce, 12 w Europie oraz 7 poza UE, by łącznie koniec roku zamknąć liczbą 494 placówek, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>> 

PGNiG  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakończyło przyjmowanie ofert na czerwcowe dostawy spotowe LNG do terminalu w Świnoujściu, podała spółka.>>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zbada możliwości pozyskiwania metanu ze złóż węgla kamiennego, z wykorzystaniem metody szczelinowania. Wart kilkanaście milinów zł projekt rozpocznie się w połowie sierpnia – poinformował PAP prezes PGNiG Piotr Woźniak.>>>>  

Ergis  

Rada nadzorcza Ergisu powołała na nową trzyletnią kadencję zarząd spółki, tj. Tadeusza Nowickiego, powierzając mu funkcję prezesa oraz Jana Polaczka, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu, podała spółka.>>>>  

Netia  

Związki zawodowe reprezentujące pracowników TK Telekom - spółki zależnej Netii - poinformowały o rozpoczęciu sporu zbiorowego, podała Netia. Domagają się podwyżki płac o 150 zł oraz wstrzymania redukcji zatrudnienia w TK Telekom.>>>>  

TVN 

Zarząd TVN podjął decyzję o zakończeniu współpracy z klubem Legia Warszawa ze skutkiem natychmiastowym w związku z incydentem na stadionie Legii Warszawa, jaki miał miejsce 8 maja, poinformował TVN.>>>>  

Kerdos Group 

W związku z postępowaniem sanacyjnym w Kerdos Group sąd postanowił odebrać zarząd własny, wyznaczyć zarządcę w postaci spółki PMR Restrukturyzacje S.A i wyznaczyć sędziego-komisarza - Pawła Stosio, poinformowała spółka.>>>>  

Auto Partner 

Cena emisyjna akcji Auto Partner w pierwotnej ofercie publicznej została ustalona na 2,2 zł za akcję, podała spółka.>>>>  

GetBack 

GetBack przydzielił dwuletnie obligacje serii BH o łącznej wartości nominalnej 20,58 mln zł, podała spółka.>>>>  

ABC Data 

Akcjonariusze ABC Data zdecydują o przeznaczeniu 48,85 mln z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,39 zł na akcję, poinformowała spółka.>>>>  

Inpro 

Akcjonariuszy Inpro zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 12,01 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości tj. 0,30 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku w kwocie 14,64 mln zł została przeznaczona na kapitał zapasowy, podało Inpro.>>>>  

NWR 

New World Resources (NWR), który dziś miał opublikować skonsolidowany raport za I kw. br., nie jest w stanie obecnie ogłosić swoich wyników za ten okres, podała spółka.>>>>  

Wasko 

Rada nadzorcza Wasko przyjęła rezygnację Wojciecha Wajdy z funkcji prezesa zarządu oraz podjęła decyzję o nie dokonywaniu obecnie wyboru nowego prezesa, poinformowała spółka.>>>>  

Qumak

Łączny backlog Qumaka na początek maja wynosi 290 mln zł, z czego 248 mln zł przypada na bieżący rok, a 42 mln zł na kolejne lata, poinformował p.o. prezesa i dyrektor finansowy Marek Tiahnybok. Spółka oczekuje jego wzrostu, szczególnie w II półroczu.>>>>  

Qumak chce wypracować fundamenty i założenia strategii rozwoju do końca czerwca, poinformował członek zarządu ds. sprzedaży Wojciech Strusiński. Spółka ma zdefiniowane segmenty, w których może odgrywać kluczową rolę i opracować własne produkty, myśli też o wyjściu za granicę. >>>>  

Atal 

Atal zakończył budowę osiedla Nowe Bemowo w Warszawie. W budynku znajduje się 90 mieszkań - wszystkie z nich znalazły nabywców w trakcie budowy, poinformowała spółka.>>>>  

Atal przydzielił łącznie 80 tys. obligacji serii O oraz serii P na kwotę 80 mln zł, podała spółka. Przeznaczeniem środków z emisji jest finansowanie działalności bieżącej, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów. Warunki emisji przewidują ich wprowadzenie do notowań na ASO Catalyst.>>>>  

Benefit Systems 

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 15 czerwca.>>>>  

Best 

Akcjonariusze Bestu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, wynika z uchwał walnego. Do rady nadzorczej spółki zostali powołani Andrzej Klesyk oraz Mirosław Gronicki.>>>> 

Mostostal Zabrze 

Wartość robót z kontraktów podpisanych do zrealizowania przez Mostostal Zabrze wynosi 706 mln zł, poinformowała spółka. Backlog (oferowane i realizowane zamówienia) wynosi ponad 1,4 mld zł, z czego szacowana wartość kontraktów do pozyskania w oparciu o aktualne oferty to 651 mln zł.>>>>  

i2 Development 

i2 Development zadebiutuje na głównym rynku GPW w czwartek, 19 maja, podała giełda.>>>>  

CEZ 

CEZ bierze pod uwagę możliwość złożenia oferty na aktywa kogereneracyjne EdF w Polsce, nie jest natomiast zainteresowany Elektrownią Rybnik, poinformował członek zarządu Ivo Hlaváč.>>>> 

CEZ liczy na kompromisowe rozwiązania w tzw. ustawie odległościowej, która ma regulować m.in. w jakich miejscach można budować farmy wiatrowe. W razie niekorzystnego rozwiązania CEZ może dokonać odpisów, poinformował członek zarządu Ivo Hlaváč.>>>>  

Plaza Centers 

Plaza Centers N.V. odnotowała 7,64 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 17,68 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

JHM Development 

Akcjonariusze JHM Development zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 1,38 mln zł z zysku za 2015 r., co dałoby wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 czerwca>>>>  

Unibep   

Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o przeznaczeniu 5,96 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,17 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.>>>> 

PKO Bank Polski 

PKO Bank Polski zastosuje się do zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącego podziału zysku banku za rok 2015, tj. m.in. zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 50% zysku wypracowanego w 2015 r., podał bank. Bank spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy.>>>> 

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) może potrzebować emisji akcji na dalszy rozwój. Do emisji mogłoby dojść na przełomie roku, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Nie wykluczył zejścia przez Skarb Państwa poniżej 50% w spółce.>>>>  

TelForceOne 

Wymogi informacyjne jakim podlega TelForceOne na giełdzie, do których wypełniania nie są zobligowani konkurenci na wielu rynkach, pogarszają istotnie pozycję konkurencyjną spółki. Podjęcie decyzji o ogłoszeniu wezwania na TelForceOne jest podyktowane długoterminowym interesem spółki, poinformował prezes Sebastian Sawicki, który wraz z zależnym od siebie Kaps Investment wezwał do sprzedaży 3,945 mln akcji spółki TelForceOne, stanowiących 48,14% wszystkich akcji i głosów, po 3,1 zł za akcję do 23 czerwca i 2,95 zł po tej dacie.>>>>  

PZ Cormay 

PZ Cormay ma umowę nabycia do 5 mln akcji Orphee od TT1, podmiotu zależnego od Total FIZ, podała spółka.>>>>  

Wawel   

Akcjonariusze Wawela zdecydowali o wypłacie 29,99 mln zł, czyli 20 zł na akcję dywidendy za 2015 rok, wynika z uchwał walnego.>>>>