Według wysoko postawionego źródła unijnego, KE ma upoważnić w środę swojego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, by ten przygotował dokument podsumowujący dotychczasowe kontakty z władzami z Warszawy na temat rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Nie będzie to jednak jeszcze przejście do drugiego etapu procedury ochrony praworządności, ale jej "przedsionek". Timmermans ma do poniedziałku wysłać do Warszawy pismo, w którym ma dać polskim władzom termin na przedstawienie rozwiązań dotyczących TK.

Jeśli odpowiedzi z Polski, które mają nadejść w ciągu dwóch tygodni, nie będą satysfakcjonujące, wówczas KE ma przejść do kolejnego etapu procedury praworządności, czyli wydania "uzasadnionej opinii" na temat działań naszego kraju. (PAP)