"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Wawel […] uchwala, że zysk spółki za 2015 rok obrotowy w kwocie: 92 867 620,24 zł zostanie przeznaczony na: - dywidendę w kwocie : 29 995 100,00 PLN - kapitał zapasowy w kwocie : 62 872 520,24 PLN" – czytamy w uchwale.

Dywidenda na akcję wynosi 20,00 zł brutto. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 31.05.2016 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 15.06.2016 r., podano również.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.

(ISBnews)