"Spółka nabędzie od TTL nie więcej niż 5 000 000 akcji Orphée po cenie 2,00 zł za jedną akcję […],w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. TTL zapłaci spółce gotówką różnicę w kwocie 82 550 zł, powstałą wskutek […] potrącenia wzajemnych wierzytelności, umowa zostanie zawarta, o ile uprzednio rada nadzorcza spółki wyrazi zgodę na przeprowadzenie transakcji na powyższych warunkach" – czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki, planowane w oparciu o powyższe ustalenia nabycie akcji Orphée spowoduje, że Spółka w ramach planowanej nowej emisji akcji (wynikającej z przyjętej strategii konsolidacji z Orphée w celu osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej) będzie mogła wyemitować mniejszą liczbę własnych akcji, bowiem na datę emisji nowych akcji spółki większa liczba akcji Orphée będzie znajdować się w posiadaniu spółki, przez co zmniejszy się liczba akcji Orphée podlegających wymianie na nowe akcje spółki, podano w informacji.

Pod koniec ub.r. PZ Cormay podał, że w ramach planowanej konsolidacji będzie dążyć do osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej nad Orphée. Jednym z rozważanych przez zarząd PZ Cormay kierunków konsolidacji jest podniesienie kapitału w ramach oferty publicznej, a następnie wycofanie Orphée z rynku NewConnect.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi.

Grupa kapitałowa Orphée SA składa się z jednostki dominującej Orphée SA z siedzibą w Genewie i jej spółek zależnych. Podstawowym przedmiotem działalności grupy jest sprzedaż odczynników, testów i aparatury do diagnostyki in vitro. Głównym miejscem prowadzenia działalności Orphee jest Szwajcaria, a dla spółek zależnych: Kormej Diana - Białoruś, Kormiej Rusłand - Rosja, Innovation Enterprises Ltd. – Irlandia, Orphee Technics Sp. z o. o. - Polska. Orphée SA jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)