Energetyka, oparta niegdyś prawie wyłącznie na skoncentrowanych źródłach w postaci elektrowni zawodowych, wyraźnie zmierza w stronę szerokiego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i modelu prosumenckiego – czyli konsumpcji i jednoczesnej produkcji energii. Jak zapewnić bilansowanie systemu, w którym źródła występują w miejscach, w których ich dotąd nie było, a ich moce mogą podlegać wielkim fluktuacjom? Nie da się tego zrobić bez automatyzacji i inteligentnej sieci dystrybucyjnej wyposażonej w niezbędne systemy informatyczne oraz bez wymiany liczników poboru energii na liczniki zdalnego odczytu. Atende posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemu inteligentnego opomiarowania dzięki realizacji pierwszego, a zarazem największego tego typu projektu w regionie Europy Środowo-Wschodniej dla spółki Energa Operator. – Wypracowaliśmy w grupie Atende innowacyjne rozwiązania w zakresie protokołów komunikacji po liniach napięciowych. Mamy swoje własne rozwiązania projektowe dotyczące liczników i innych urządzeń sieciowych zbierających dane. Dlatego jako jedni z nielicznych jesteśmy doskonale przygotowani do zadań, które stoją przed informatyką w zakresie sieci inteligentnych – mówi prezes Atende SA, dr hab. Roman Szwed.

Kolejnym kluczowym wyzwaniem jest magazynowanie energii. Często słyszymy argument, że dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce jest nie lada wyzwaniem ze względu na kaprysy natury (wiatr lub słońce są lub ich nie ma). Od rozwoju magazynów energii różnej skali pojemności i do różnych zastosowań zależy postęp.

– Wielkoskalowe magazynowanie energii wymaga w równym stopniu technologii akumulatorowych, jak i technologii informatycznych potrzebnych do sterowania całym systemem. Zarówno na świecie, jak i u nas pojawiają się pierwsze projekty w tym zakresie. Dzięki bliskiej współpracy z najbardziej doświadczonymi światowymi dostawcami i transferze technologii Atende jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom – podkreśla Szwed.

Mówiąc o energetyce nowej generacji, nie sposób nie wspomnieć o całym polu nowych możliwości, jakie otwierają inteligentne sieci, dające dostęp do danych pochodzących z inteligentnych liczników. Zastosowanie technik gigadanych (ang. Big Data) pozwala np. na wytypowanie odbiorców, których zgoda na czasowe ograniczenie poboru prądu może przynieść najlepszy skutek dla stabilności systemu czy efektywności energetycznej. Pierwsze projekty tego typu, w których spółki grupy Atende brały udział, dały zachęcające rezultaty. – Bez innowacyjnych narzędzi informatycznych rozproszona energetyka przyszłości zwyczajnie nie powstanie – konkluduje prezes Szwed.