Prawie wszystkie OFE (9 na 12) sprzedawały polskie akcje w kwietniu, jednak ich skala była umiarkowana. Podaż w funduszu, który sprzedał najwięcej (PZU OFE) wyniosła tylko 75 mln zł. Funduszy pozytywnie nastawionych do akcji zagranicznych było więcej, ale skala zakupów była umiarkowana i wyniosła łącznie tylko 126 mln zł. O obrazie rynku zadecydowała więc duża podaż z Aviva OFE w wysokości 294 mln zł - podaje Trigon DM.

Analitycy z Trigona szacują, że według nowej metodologii KNF (według której to waluta w jakiej akcje są denominowane, a nie miejsce notowań ma decydować, czy jest to inwestycja zagraniczna) udział inwestycji zagranicznych wynosi 11,7 proc. (+0,3 pp mdm).

Napływy z ZUS wyniosły w kwietniu 275 mln zł (1.002 mln zł YTD), natomiast kwietniowe transfery z tytułu suwaka wyniosły 295 mln zł (1.157 mln zł YTD).

Średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych spadła w kwietniu o 1,5 proc. Najlepszy wyniki zarządzania osiągnął Bankowy OFE (-0,6 proc.), a najgorszy NN OFE (-1,8 proc.). Od początku roku najlepszy jest Nordea OFE (+2,2 proc.), a najgorszy Generali (-0,1 proc.). (PAP)