"W tym roku planujemy na pewno jeszcze emisję obligacji. Trudno w tej chwili powiedzieć, kiedy dokładnie i w jakiej skali przeprowadzimy kolejną emisję. Będzie to zależało od potrzeb banku i zainteresowania inwestorów" - powiedział Spławski podczas czata internetowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII).

Dodał, że bank chciałby utrzymać obecną formułę zapisów, tzn. kierowanie obligacji wyłącznie do inwestorów indywidualnych, zwłaszcza w nawiązaniu do wypowiedzi wicepremiera Mateusza Morawieckiego dotyczącej preferowania inwestycji w obligacje i budowania długoterminowych oszczędności obywateli. Natomiast wszystko będzie zależało od rezultatów pierwszej emisji.

"Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie akcji kredytowej i budowę bazy kapitałowej. Bank udziela głównie kredytów konsumpcyjnych, dzięki pozyskanemu kapitałowi będziemy rozwijać tą linię działalności" - powiedział także wiceprezes.

Zapisy potrwają od 23 maja do 3 czerwca br. Przydział obligacji (o wartości max. 50 mln zł) zaplanowano na 6 czerwca. Bank zakłada, że obligacje zadebiutują na rynku Catalyst w lipcu.

Wartość nominalna jednej obligacji serii P1 to 100 zł. Bank emituje dziesięcioletnie obligacje o stałym oprocentowaniu, w pierwszym okresie odsetkowym 4,5% w skali roku. W kolejnych okresach oprocentowanie będzie ustalane na podstawie stawki WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży.

"Bank w ciągu ostatnich lat dowiódł, że stabilnie realizuje wyniki finansowe. Ponadto akcjonariuszami banku są duże i wiarygodne podmioty z polskim kapitałem, tj. Poczta Polska i PKO BP. Moim zdaniem, poziom naszej marży odzwierciedla niskie ryzyko związane z inwestycją w obligacje banku" - skomentował Spławski na czacie.

Wiceprezes zwrócił uwagę, że do tej pory bank pozyskiwał finansowanie od inwestorów instytucjonalnych w formie emisji prywatnych. Od 2011 wyemitował łącznie 7 serii obligacji zwykłych i podporządkowanych na kwotę 800,19 mln zł. Dodatkowo bank emitował również obligacje krótkoterminowe w emisjach prywatnych dla inwestorów instytucjonalnych. Obecny program o wartości do 1 mld zł będzie skierowany do inwestorów detalicznych w ofercie publicznej, podkreślił.

W grudniu ub. r. akcjonariusze Banku Pocztowego wyrazili zgodę na ustanowienie programu emisji obligacji własnych, w tym podporządkowanych, o łącznej wartości do 1 mld zł.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

(ISBnews)