"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. postanawia, że zysk spółki wypracowany w roku obrotowym 2015 w kwocie 2 839 775,01 zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty akcjonariuszom spółki, a także, iż wobec tego zysk ten zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w podjętej uchwale. 

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów miały w 2015 r. 242 mln zł skonsolidowanych przychodów. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)