"Pierwotny wniosek został złożony w dniu 28 września 2015 roku, natomiast postępowanie zostało zawieszone na wniosek TXM SA w dniu 31 grudnia 2015 r." - czytamy w komunikacie.

W końcu ub.r. TXM złożył do KNF wniosek o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, motywując go m.in. tym, że Komisja zgłosiła uwagi do prospektu, które wymagają podjęcia decyzji dotyczących zmian w regulacjach wewnętrznych spółki i ich wdrożenia, co wymaga dodatkowego czasu.

We wreśniu 2015 r. TXM złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego oferty i dopuszczenia akcji TXM do obrotu na rynku regulowanym. Planowana wówczas wartość oferty to kilkadziesiąt milionów złotych - nie mniej niż 20 mln zł. Emisja miała być skierowana wyłącznie do nowych akcjonariuszy, a środki z niej spółka zamierzała przeznaczyć na rozwój sieci dyskontowej.

TXM S.A. (wcześniej Adesso) została zarejestrowana w Krakowie w 1989 r. Jest właścicielem sklepów dyskontowych TXM Textilmarket, które zlokalizowane są głównie w miastach do 50 tys. mieszkańców. Firma działa na terenie całego kraju, w Czechach, na Słowacji i w Rumunii. Spółka należy do grupy kapitałowej Redan S.A.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz – od 2011 r. – Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)