"Przekazanie informacji o zawarciu ww. umowy zostało w dniu 26 lutego 2016 r. opóźnione w trybie 57 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, jak również spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez inwestorów" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie mając na względzie szacowaną przez Sfinks przychodowość marek "Meta Seta Galareta", "Meta Disco" oraz "Funky Jim" oraz ich potencjalny wpływ na wyniki spółki w przypadku ich nabycia, jak również rozpoznawalność marek, w ocenie zarządu spółki informacja o nabyciu ww. marek gastronomicznych może mieć wpływ na cenę akcji Sfinks i stanowić informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy o ofercie, podano także.

W innym dzisiejszym raporcie Sfinks Polska poinformował o odstąpieniu od negocjacji z Aleksandrą Tymińską oraz Markiem Tymińskim dotyczących nabycia przez spółkę większościowego pakietu akcji spółki Premium Food Restaurants posiadającej markę 77 sushi. Zarząd Sfinksa nie otrzymał pozytywnej rekomendacji rady nadzorczej co do zawarcia tej transakcji.

Sfinks Polska zarządza ponad 110 restauracjami na terenie Polski, w tym siecią restauracji Sphinx (segment casual dining), Chłopskie Jadło (segment premium) i (segment casual dining). Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)