"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 w kwocie 43 497 833,65 zł w następujący sposób:

1. Wypłacić dywidendę w wysokości 30 groszy na jedną akcję, tj. przeznaczyć łączną kwotę na wypłatę dywidendy w wysokości 6 850 200,00 zł.

2. Na kapitał zapasowy spółki przeznaczyć kwotę w wysokości 36 647 633,65 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy zaproponowano na 1 sierpnia, a dzień wypłaty dywidendy na 16 sierpnia 2016 r.

"Wnioskowany przez zarząd spółki sposób wypłaty dywidendy jest zgodny z polityką wypłaty dywidendy przyjętą w Grupie Selena" – czytamy w uzasadnieniu.

W 2015 r. akcjonariusze Seleny uchwalili wypłatę dywidendy w kwocie 6 393 520 zł tj. 0,28 zł na jedną akcję z kapitału zapasowego.

Selena FM odnotowała 26,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,82 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 43,5 mln zł wobec 21,45 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)