Grupa Azoty  

Rada nadzorcza Grupy Azoty odwołała ze składu zarządu dotychczasowego wiceprezesa Andrzeja Skolmowskiego i powołała do zarządu na stanowisko wiceprezesa Pawła Andrzeja Łapińskiego, podała spółka.>>>>  

PZU 

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) postanowił zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenie 1 796,13 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 2,08 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

AmRest

Spółki zależne AmRest Holdings SE - AmRest Kft oraz AmRest Kávézó Kft - zawarły z Quick Service Logistics Hungaria Bt (QSL) umowy dystrybucji, na podstawie której QSL zajmował się będzie zakupami, magazynowaniem i sprzedażą produktów dla restauracji operowanych przez spółki zależne na terytorium Węgier. Szacunkowa wartość umowy to 167 mln zł (12 mld HUF), podała AmRest.>>>>  

Bioton   

Spółki zależne Biotonu - Mindar Holdings Ltd i Germonta Holdings Ltd z siedzibami na Cyprze - zawarły z Luraq Investments Ltd z siedzibą na Cyprze warunkową umowę sprzedaży na rzecz Luraq wszystkich posiadanych akcji Indar ZAO z siedzibą na Ukrainie, stanowiących łącznie 29,29% kapitału zakładowego oraz uprawniających łącznie do 29,29% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, podał Bioton. Łączna cena sprzedaży akcji Indar wyniesie 4,9 mln USD. >>>>  

Wojas   

Zarząd Wojasa zarekomendował akcjonariuszom spółki przeznaczenie 1,27 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, tj. wypłatę 0,1 zł na akcję. Walne zgromadzenie zwołano na 17 czerwca, podała spółka.>>>>  

Selena FM 

Akcjonariusze Seleny FM zdecydują o przeznaczeniu 6,85 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, wynika z uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca.>>>>  

Raiffeisen Polbank 

Jednostkowy zysk netto Raiffeisen Polbanku wyniósł 144,11 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 60,03 mln zł zysku rok wcześniej, głównie dzięki sprzedaży Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL), podała instytucja. Ze względu na zaklasyfikowanie działalności RLPL jako zaniechanej, na poziomie skonsolidowanym bank odnotował 10,13 mln zł skonsolidowanej straty netto ogółem przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 33,93 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.>>>>  

Olympic Entertainment Group 

Sławomir Świtalski został mianowany nowym menedżerem spółek zależnych Olympic Entertainment Group (OEG) w Polsce.>>>> 

Ferrum 

Ferrum uzgodniło z instytucjami finansującymi - Bankiem Millennium, ING Bankiem Śląskim oraz mFaktoring - propozycję poszczególnych etapów planowanej emisji akcji serii F z prawem poboru, podała spółka. Banki zgodziły się także uchylić termin uzgodnienie strategii restrukturyzacji finansowej spółki wyznaczony na 20 maja br.>>>>   

Ronson Development  

Ronson Development rozpoczął sprzedaż 122 mieszkań w III etapie inwestycji Panoramika położonej w szczecińskiej dzielnicy Warszewo przy ul. Panoramicznej.>>>>  

Arcus, T-matic Systems, Energa-Operator   

Arcus i T-matic Systems oraz Energa-Operator prowadzą rozmowy, mogące doprowadzić do ugodowego rozwiązania ich sporu, podano w świadczeniu przesłanym przez obie strony do ISBnews.>>>> 

Grupa Inpro 

Grupa Inpro w kwietniu br. zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 34 umów, czyli o ponad 21% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku, poinformowała spółka W okresie od stycznia do kwietnia 2016 r. Grupa Inpro sprzedała 158 mieszkań czyli o ponad 25% więcej niż rok wcześniej, podano także.>>>>  

Kruk 

Kruk podpisał z podmiotami z Grupy Eurobank umowę na nabycie portfela wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej 597 mln euro. Nakłady Kruka w transakcji wyniosą 46 mln euro i będą pomniejszone o korekty zawarte w umowie. Podmiotem serwisującym cały portfel będzie Kruk Romania SRL, podała spółka.>>>>  

GPW

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty 99,05 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 2,36 zł na jedną akcję i stanowi 80,11% skonsolidowanego zysku netto za rok obrotowy 2015 przypadającego akcjonariuszom GPW, podała spółka. Rekomendacja jest zgodna z nową polityką dywidendową giełdy, która zakłada wypłaty dywidend na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto.>>>>  

Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Grzegorz Zawada złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem dzisiejszym, podała GPW.>>>>  

Dekpol 

Dekpol podpisał umowę z Transprojekt Gdański na wykonanie kompleksowej budowy wielokondygnacyjnego budynku biurowego, wraz z niezbędną infrastrukturą, o powierzchni ponad 2000 m2, poinformowała spółka.. Inwestycja będzie realizowana w Gdańsku przy ul. Partyzantów 72A, podano także.>>>>  

SAPpeers.com 

SAPpeers.com, specjalizujący się w tworzeniu i wdrażaniu usług informatycznych oraz konsultingu, zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 25 maja, podała giełda.>>>>  

Monnari Trade 

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 6,08 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

Redan 

Andrzej i Bożena Kosińscy oraz fundusze Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, w wyniku zawarcia porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Redanu, przekroczyli 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce, podał Redan. Celem porozumienia jest zgodne głosowanie na walnych zgromadzeniach Redan oraz uniemożliwienie zniesienia dematerializacji akcji.>>>>   

Famur, Kopex 

Spółka TDJ, będąca dominującym akcjonariuszem giełdowego Famuru, po zakupie 23 proc. akcji Kopeksu ma już trzecią część akcji tej katowickiej spółki - wynika z informacji Kopeksu. Transakcja to krok w kierunku zapowiadanej od kilku tygodni konsolidacji obu firm.>>>>  

Famur chce w ciągu 5 lat osiągnąć 50% udział eksportu w przychodach, a w perspektywie długoterminowej - nawet 70%, poinformował ISBnews prezes Mirosław Bendzera. Spółka upatruje szans na rozwój branży w eksporcie i konsolidacji. >>>>  

Konsorcjum Famuru i spółki Balgarska Energetika AD zawarło umowę z bułgarską firmą Mini Maritza Iztok EAD na dostawę koparek wielonaczyniowych na łącznie 25,85 mln euro (ok. 114,16 mln zł), podał Famur. >>>>  

Grupa Azoty, KGHM Polska Miedź 

Grupa Azoty S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A., w których Skarb Państwa ma znaczące udziały, miałyby być objęte specjalną ochroną przed wrogim przejęciem - wynika z projektu rozporządzenia ws. wykazu firm podlegających ochronie w ramach ustawy o kontroli niektórych inwestycji.>>>>  

LC Corp 

LC Corp. złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń, podał Urząd.>>>>  

EFE 

Discovery sp. z o.o. - spółka zależna Europejskiego Funduszu Energii (EFE) - podpisała umowę dzierżawy terenu pod drugą odkrywkową kopalnię bursztynu w województwie pomorskim, podał fundusz. Rozpoczęcie wydobycia zaplanowano na 2017 r.>>>> 

Airway Medix 

Airway Medix zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie we wtorek, 24 maja, podała giełda.>>>>  

Action 

Action rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości niemal 16,96 mln zł, czyli 1 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

Erbud 

Erbud ma umowę z Promenady VII na realizację budynku mieszkalno – usługowego „pod klucz" o wartości 25,53 mln zł, podała spółka.>>>>