„Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2015 rok w wysokości 108 661 809,90 zł:

- dywidenda - 16 740 801,00 zł

- tantiema dla Zarządu - 651 970,86 zł

- tantiema dla Rady Nadzorczej - 760 632,67 zł

- kapitał rezerwowy - 90 508 405,37 zł

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 3,00 zł brutto" – czytamy w projekcie uchwały.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 15 września, podano również.

W ub.r. akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 13,3 mln zł z zysku za 2014 rok na dywidendę, co oznaczało wypłatę 2 zł na akcję.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)