"KNF, na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, nie wyraziła zgody na powołanie pana Michała Kwiecińskiego na prezesa zarządu AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA oraz AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA ze względu na niespełnienie przesłanki, o której mowa w art. 48 ust 1 pkt 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, tj. dawania rękojmi prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty" - czytamy w komunikacie.

Za wyrażeniem zgód na powołanie Kwiecińskiego oddano 1 głos (A.Jakubiak, głosujący zgodnie z rekomendacją departamentu UKNF prowadzącego sprawy), przy czym 4 głosy oddano przeciw wyrażeniu zgód na powołanie (W.Kwaśniak, L.Gajek, P.Nowak, Z.Sokal), podano dalej.

(ISBnews)