"Komisja jednogłośnie odmówiła udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA" – czytamy w komunikacie.

Odmowa została udzielona ze względu na wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 61 ust. 4 pkt 2 i pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, podała także Komisja.

(ISBnews)