GUS podał, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 2,0 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -6,7.

"Największy spadek odnotowano dla składowej wskaźnika odnoszącej się do przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 5,2 p. proc.), a w dalszej kolejności dla obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (o 4,2 p. proc.) i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (o 3,0 p. proc.). Z drugiej strony poprawiły się wskaźniki dotyczące obecnego dokonywania ważnych zakupów i nieznacznie obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (odpowiednio o 1,9 i 0,6 p. proc.)" - napisano.

W porównaniu do maja 2015 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 6,9 p. proc.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej był niższy o 0,5 p. proc. w stosunku do kwietnia i ukształtował się na poziomie -7,7.

"Wśród składowych wskaźnika, pogorszyły się przewidywania dotyczące zarówno przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, jak i finansowej gospodarstwa domowego (odpowiednio o 5,2 i 3,0 p. proc.). Wpływ niższych wartości tych składowych na wartość WWUK został ograniczony przez poprawienie się wskaźników dotyczących przyszłego poziomu bezrobocia i przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrost odpowiednio o 3,8 i 2,1 p. proc.)" - napisano.

W maju br. WWUK osiągnął wartość o 9,5 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2015 r.