Wynik mdm został skorygowany z 6,8 proc. na 7,0 proc. (PAP)