Zmniejszyła się natomiast skala spadku cen towarów i usług w zakresie transportu. W porównaniu z poprzednim miesiącem, podobnie jak w marcu br., obserwowano wzrost cen konsumpcyjnych.

Spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku nieznacznie osłabił się, natomiast spadek cen produkcji budowlano-montażowej był podobny jak przed miesiącem.

GUS informuje, że według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu br. były wyższe niż przed miesiącem o 0,3 proc. Wzrost cen obserwowano w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (o 0,4 proc.) oraz dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,3 proc.). Spadły natomiast ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (po 0,8 proc.).

Spośród działów przetwórstwa przemysłowego znacznie wyższe niż przed miesiącem były ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 6,0 proc.) oraz metali (o 2,3 proc.). Wzrost cen notowano również w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,3 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz urządzeń elektrycznych (po 0,2 proc.), a także wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,1 proc.).

W kwietniu br., zaznaczył GUS, notowano spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku o 1,2 proc. (wobec spadku o 1,9 proc. w marcu br.). Obniżyły się ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 9,9 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,1 proc.) oraz przetwórstwo przemysłowe (o 0,7 proc.). Wyższe niż przed rokiem były natomiast ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 1,1 proc.).

GUS szacuje, że w kwietniu br. ceny produkcji budowlano-montażowej kształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego przed miesiącem, natomiast w skali roku obniżyły się o 0,8 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu br. były wyższe niż przed miesiącem o 0,3 proc. - dodaje GUS.

Zwraca uwagę, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych w kwietniu br. były wyższe niż przed miesiącem o 0,3 proc., przy czym żywność podrożała o 0,4 proc., natomiast ceny napojów bezalkoholowych nie uległy zmianie. Więcej niż w marcu br. konsumenci płacili za warzywa (o 2,6 proc.), cukier (o 1,5 proc.), mąkę pszenną (1,4 proc.), oleje i tłuszcze (0,4 proc.) oraz owoce (o 0,2 proc.).

Nieznacznie wyższe były ceny ryżu, kasz i ziaren zbóż, pieczywa, a także ryb i owoców morza (po 0,1 proc.). Niższe były natomiast ceny artykułów w grupie "mleko, sery i jaja" (przeciętnie o 0,5 proc., w tym mleko potaniało o 0,8 proc., jogurty oraz jaja – po 0,7 proc., sery i twarogi – o 0,3 proc., a śmietana – o 0,1 proc.) - informuje GUS. Obniżyły się również ceny mięsa (przeciętnie o 0,1 proc., w tym tańsze było mięso drobiowe – o 0,8 proc., wołowe – o 0,1 proc., przy niezmienionych cenach wędlin oraz wzroście cen mięsa wieprzowego – o 0,6 proc.).