Akcjonariusze Amiki zdecydują 1 czerwca o wypłacie 4 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Amiki Wronki zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 1 czerwca o przeznaczeniu 31,1 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę wysokości 4 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

"Zysk wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie 78 461 808,91 zł dzieli się w ten sposób, iż:

a) kwotę w wysokości 31 101 092,00 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję spółki wyniesie 4 zł;

b) pozostałą kwotę w wysokości 47 360 716,91 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki.

2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień 15 czerwca 2016 roku oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień 05 lipca 2016 roku" - czytamy w projekcie.

W ub.r. akcjonariusze Amiki Wronki zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 23,33 mln zł , tj. 3 zł na akcję, z zysku za 2014 r.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,02 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)