Pod koniec marca br. Newag zawarł z województwem małopolskim umowę na dostawę 12 EZT, w tym 4 w wersji pięcioczłonowej i 8 w wersji czteroczłonowej, wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres 5 lat od daty odbioru, za 226,96 mln zł netto.

Zamawiający mógł skorzystać z opcji na zamówienie dodatkowych 4 EZT (2 w wersji pięcioczłonowej i 2 wersji czteroczłonowej). Wartość umowy w razie skorzystania z opcji to 304,08 mln zł netto.

Dostawy EZT będą wykonywane w roku 2016 i 2017, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dostawa ostatniego EZT powinna nastąpić nie później niż 15 lutego 2017 roku. Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony EZT na okres 60 miesięcy od daty dostawy, podano wtedy.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r. W 2015 r. spółka miała 1,04 mld zł skonsolidowanych przychodów.

>>> Czytaj też: Newag wjeżdża na Etnę, Pesa będzie dzierżawić lokomotywy