"Amerykańskie rynki pracy są stosunkowo mocne i mogą wywierać presję na wzrost inflacji" - powiedział Bullard podczas wykładu w Singapurze.

Bullard zwrócił uwagę, że istnieje rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami rynku finansowego na podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz medianą prognoz decydentów z Fed.

Przedstawicel Fed podkreślił, że amerykańska Rezerwa Federalna zakłada plan stopniowej, zależnej od danych makro, normalizacji wysokości stóp procentowych, gdzie stopy procentowe rosłyby stopniowo w ciągu następnych kilku lat, zakładając, że gospodarka USA będzie się rozwijać zgodnie z oczekiwaniami. (PAP)