Wyniki sondażu Indeks Nastrojów Inwestorów (INI) za tydzień zakończony 26 maja.

Inwestorzy oczekujący w ciągu najbliższych 6 miesięcy trendu:

- wzrostowego (byki): 41,1 proc. (+1,9 pkt. proc.)

- bocznego (neutralni): 20,4 proc. (-3,8 pkt. proc.)

- spadkowego (niedźwiedzie): 38,6 proc. (1,9 pkt. proc.)

W badaniu bierze udział ponad 350 inwestorów tygodniowo. Pełne informacje o badaniu znajdują się na www.sii.org.pl/ini (PAP)