Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pani Przewodniczącej Rady Nadzorczej Kingi Stanisławskiej rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została złożona z dniem odbycia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad będzie zmiana w składzie Rady Nadzorczej. Jako przyczynę rezygnacji podano powody zawodowe.

Więcej na: biznes.pap.pl