Enea 

W związku z wykazaniem w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok straty netto, zarząd Enei zdecydował, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za ten okres, podała spółka. >>>> 

Bogdanka 

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 22 czerwca o pokryciu straty netto za 2015 r. w wysokości 278,03 mln zł z kapitału rezerwowego, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi o możliwej wypłacie dywidendy, zarząd Bogdanki zarekomendował niewypłacanie jej za 2015 r.  >>>>  

PKN Orlen 

Moody's Investors Service przyznał tymczasowy rating na poziomie Baa3 dla euroobligacji, w związku z planowaną emisją przez Orlen Capital AB (publ), której gwarantem będzie PKN Orlen, podała spółka. >>>>  

Astarta    

Akcjonariusze Astarty Holding zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przekazaniu zysku netto w wysokości 15,94 mln euro do zatrzymanych rezerw, podała spółka. Decyzja zwyczajnego walnego zgromadzenia była zgodna z przedłożeniem rady dyrektorów, podano w uchwałach. Astarta Holding odnotowała 15,94 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 68,08 mln euro straty rok wcześniej.

Bioton   

Rada nadzorcza Biotonu odwołała z funkcji prezesa Sławomira Ziegerta i delegowała członka rady nadzorczej Marcina Dukaczewskiego do pełnienia funkcji prezesa przez okres 3 miesięcy, poinformowała spółka.  >>>>  

Dębica 

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 czerwca o przeznaczeniu 39,48 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego 78,91 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,86 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ. 

ZUE 

Rada nadzorcza ZUE podjęła uchwały w sprawie powołania zarządu spółki na nową trzyletnią kadencję, w dotychczasowym pięcioosobowym składzie, poinformowała spółka. Na nową kadencję został powołany Wiesław Nowak - prezes, Jerzy Czeremuga - wiceprezes, Marcin Wiśniewski - wiceprezes, oraz dotychczasowi członkowie zarządu: Anna Mroczek i Maciej Nowak, podano w komunikacie. 

Archicom 

Akcjonariusze Archicom zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 12,1 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego 21,3 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,52 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ. 

Robyg

Robyg wyemitował w ramach oferty prywatnej 200 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości emisyjnej 20 mln zł, poinformowała spółka. "Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w PLN (WIBOR6M) powiększonej o marżę" - czytamy w komunikacie. 

Pegas Nonwovens 

Pegas Nonwovens odnotował 0,47 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 14,36 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Redan   

Cena wezwania w wysokości 2,07 zł oferowana przez wzywających z dnia 10 maja br. jest na pograniczu dolnego przedziału, w którym zawiera się wartość godziwa akcji Redanu, poinformował zarząd spółki w stanowisku dot. wezwania.>>>>   

Kerdos 

Kerdos Group złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o rozpoznanie i oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w związku z otwartym postępowaniem sanacyjnym, poinformowała spółka. >>>>  

Sygnity 

Sygnity odnotowało 2,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego spółki 2015/2016 (1 października 2015 - 31 marca 2016) wobec 4,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>>  

Łączny portfel zamówień Sygnity na II półrocze 2016 wynosi 160 mln zł, a na 2017 i kolejne lata to 256 mln zł, co oznacza, że obecny backlog na przyszłe okresy to 416 mln zł, podała spółka. "Poprawa perspektywy przychodowej to jeden z głównych celów, który dzięki intensywnej pracy udało się osiągnąć poprzez szeroką ekspansję biznesową w trzech sektorach - publicznym, bankowo-finansowym i utilities, w których Sygnity ma ugruntowaną pozycję" - podkreślono w komunikacie.

Mileston Medical 

Mileston Medical zakończył rejestrację w CompuFlo® Assessment Study. Do badań klinicznych dla systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego i dostawowego zapisało się 400 pacjentów. Spółka oczekuje zakończenia procesu "w ciągu kilku tygodni", poinformowała firma. "Celem głównym badaniu klinicznym IDE jest wykazanie prawdziwości technologii CompuFlo w identyfikacji i potwierdzaniu zewnątrzoponowej lokalizacji przestrzeni. Rada dyrektorów emitenta jest zadowolona z osiągnięcia celu i spodziewa się zakończenia procesu w najbliższych tygodniach" - czytamy w komunikacie.

Energa  

Akcjonariusze Energi zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 202,89 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,49 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. >>>>  

UniCredit 

UniCredit emituje 10,5-letnie obligacje podporządkowane na kwotę 750 mln euro. Stały kupon w ciągu pierwszych 5,5 lat wynosi 4,375%, przy cenie emisyjnej 100%, podał UniCredit. "Transakcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ponad 150 inwestorów instytucjonalnych (głównie funduszy - 90% ostatecznej alokacji) zapisy w na kwotę ponad 1,5 mld euro złożono przez inwestorów głównie z Wielkiej Brytanii / Irlandii (około 57%), we Włoszech ( ok. 20%), a następnie Francji (ok. 11%) i Szwajcaria (ok. 4%)' - czytamy w komunikacie. W budowie księgi popytu uczestniczyli: UniCredit Bank AG, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse, ING i Mediobanca. Obligacje będą notowane w Luxemburgu.

Master Pharm 

Akcjonariusze Master Pharm zdecydują o wypłacie 4,085 mln zł, tj. 0,19 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 rok, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 23 czerwca.

Midas 

Midas przystąpił do umowy kredytów (Senior Facilities Agreement) oraz do powiązanej z nią umowy pomiędzy wierzycielami (Intercreditor Agreement) jako dodatkowy kredytobiorca (Additional Borrower) oraz dodatkowy poręczyciel (Additional Guarantor), a do umowy między wierzycielami jako dłużnik (Debtor). Umowa kredytów przewiduje transze kredytu terminowego (Term Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości 11,5 mld zł (kredyt terminowy) oraz kredytu rewolwingowego (Revolving Facility Loan) do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 1 mld zł (kredyt rewolwingowy), podała spółka.>>>> 

Kredyt Inkaso 

Kredyt Inkaso jest cały czas aktywne w zakupach portfeli, szczególnie na rynku rumuńskim. W tej chwili wycenia też kilka portfeli na rynku chorwackim, a także liczy na dokonanie pierwszej transakcji w Serbii w I kwartale 2017 r., poinformował prezes Paweł Szewczyk.>>>>  

QubicGames 

QubicGames przydzieliła łącznie 2,1 mln szt. akcji serii C w ramach przeprowadzonej oferty publicznej i pozyskała z niej środki w wysokości 4,2 mln zł. Spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect do końca II kw. 2016 r., podano w komunikacie.>>>> 

Kernel Holding 

Kernel Holding odnotował 92,26 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2015/2016 (1 stycznia - 31 marca 2016 r.) wobec 7,19 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Warimpex 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG odnotował 1,05 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,32 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Orco Property Group

Orco Property Group odnotowało 3,72 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,16 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKP 

Zakład Usług Taborowych Remtrak - spółka należąca do PKP Intercity - zrealizuje inwestycje w zakład w Idzikowicach k/Opoczna o wartości 10,3 mln zł. Rozbudowa zaplecza Remtraku to także ok. 100 nowych miejsc pracy, podały PKP IC.>>>> 

Pylon 

Pylon rozpoczął dostawy zestawów głośnikowych, produkowanych w zakładzie w Jarocinie, do salonów sprzedaży na terenie: Francji, Belgii, Turcji, Hiszpanii i Szwajcarii, poinformowała spółka. Wartość bieżących zamówień w te rynki szacowana jest na 100 tys. zł, z opcją kontynuacji i rozszerzenia aktualnej współpracy, podano również.>>>>  

Awbud 

Awbud podpisał list intencyjny na wykonanie II etapu budowy zakładu produkcyjnego w Godzikowicach k/Oławy dla Eberspächer Climate Control Systems - producenta nowatorskich rozwiązań technologicznych dla przemysłu motoryzacyjnego. W ramach kontraktu spółka zbuduje m.in. nową halę produkcyjną i magazynową. Łączna wartość umowy ma wynieść 28,8 mln zł, podała spółka. "Będzie to kolejny duży kontrakt podpisany przez Awbud na wykonanie zakładu Eberspächer w Godzikowicach. Spółka jako generalny wykonawca realizowała wcześniej prace związane z I etapem inwestycji, który obejmował wybudowanie budynku biurowo-socjalno-technicznego o powierzchni 2300 m2 oraz hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 6500 m2. Realizacja I etapu została zakończona 31 marca 2016 r." - czytamy w komunikacie. 

SAF  

Zarząd Giełdy postanowił określić 1 czerwca 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 23 350 obligacji serii B spółki SAF, podała giełda.>>>>  

Pragma Inkaso 

Akcjonariusze Pragma Inkaso zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 27 czerwca.>>>>  

Briju 

Akcjonariusze Briju zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku osiągniętego w 2015 roku, wynika z uchwał walnego.>>>> 

Orion Investment 

Orion Investment wznawia ofertę publiczną akcji serii G. Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy otwartej oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych rozpocznie się 8 czerwca, a zakończy 13 czerwca, podała spółka.>>>> 

APS Energia 

Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 563,7 tys. zł, tj. 0,02 zł na akcję z zysku osiągniętego w 2015 roku, wynika z uchwał walnego.>>>>