O godzinie 12.30 wskaźnik WIG 20 traci 0,39 proc. i wynosi 1.832,2 pkt.