Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,2 proc., bez zmian.

6,1 proc. to najniższa stopa bezrobocia w historii zjednoczonych Niemiec.

Liczba osób poszukujących pracy spadła w maju o 11 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, podczas gdy poprzednio spadła o 16 tys. Analitycy spodziewali się teraz spadku o 5 tys.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w maju, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,695 mln.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 2,664 mln wobec 2,744 mln poprzednio - podał urząd pracy. Stopa bezrobocia wyniosła tu 6,0 proc. wobec 6,3 proc. w poprzednim miesiącu.