Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 6,3% w kwietniuWarszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,3% w kwietniu br. wobec 6,3% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W kwietniu 2015 r. wynosiła 7,6%.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 083 tys. w kwietniu wobec 1 094 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w kwietniu 8,7%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec kwietnia 9,5%.

(ISBnews)