Nationale-Nederlanden OFE wnioskuje o 0,68 zł dywidendy na akcję w TrakcjiWarszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Trakcja PRKiI otrzymała projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015 od akcjonariusza - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., który zakłada przeznaczenie na dywidendę za 2015 r. 34,95 mln zł, tj. 0,68 zł na akcję, podała spółka. Wcześniej zakładano wypłatę 0,34 zł na akcję.

Na kapitał zapadowy miałoby trafić 209,7 tys. zł z zysku liczącego 35,16 mln zł.

"Wypłacenie przez spółkę wyższej dywidendy od zarekomendowanej przez zarząd jest uzasadnione bardzo dobrymi wynikami finansowymi za 2015 rok, niskim poziomem zadłużenia oraz dobrą sytuacją bilansową spółki" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Wcześniej spółka informowała - prezentując projekty uchwał na walne - że jej akcjonariusze zdecydują 16 czerwca o przeznaczeniu 17,48 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,34 zł na akcję.

Według informacji na stronie internetowej spółki, Nationale-Nederlanden OFE ma 9,94% udziału w akcjonariacie i głosach na walnym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Trakcji PRKII w 2015 r. wyniósł 35,16 mln zł wobec 49,8 mln zł zysku rok wcześniej.

W ub.r. akcjonariusze Trakcja PRKiI zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.

(ISBnews)