Z tego transfery bieżące wyniosły 501,22 mln euro, a kapitałowe 102,66 mln euro.

W ramach Polityki Spójności Polska otrzymała 185,54 mln euro.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej Polska otrzymała 398,21 mln euro.

Polska w kwietniu wpłaciła do budżetu UE 215,29 mln euro.

Od początku roku Polska otrzymała z UE 4.308,40 mln euro.(PAP)