Oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych ogółem pozostało w kwietniu na poziomie z marca i wyniosło 1,6 proc. Oprocentowanie depozytów przedsiębiorstw ogółem pozostało na poziomie 1,2 proc.

Poniżej średnie oprocentowanie nowych i renegocjowanych umów złotowych:

Sektor Kategoria Termin kwi-15 mar-16 kwi-16
Depozyty i inne zobowiązania w PLN gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Depozyty z terminem pierwotnym do 1 miesiąca włącznie 1,7% 1,4% 1,4%
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie 2,3% 1,8% 1,8%
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie 1,8% 1,7% 1,6%
powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie 1,9% 1,8% 1,8%
powyżej 1 roku 1,7% 1,5% 1,4%
ogółem 1,9% 1,6% 1,6%
Przedsiębiorstwa niefinansowe Depozyty z terminem pierwotnym do 1 miesiąca włącznie 1,4% 1,1% 1,1%
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie 1,7% 1,5% 1,4%
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie 1,9% 1,7% 1,7%
powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie 1,6% 1,8% 1,8%
powyżej 1 roku 1,5% 1,4% 1,5%
ogółem 1,5% 1,2% 1,2%
ogółem 1,6% 1,4% 1,4%

(PAP)