"Wzrost przychodów ogółem z usług pocztowych wynikał przede wszystkim ze wzrostu przychodów z usług w obrocie zagranicznym. Przychody w tym obszarze wzrosły w latach 2013-2015 o blisko 350 mln zł. Przyczynę tak znaczącego wzrostu przychodów w obrocie zagranicznym należy upatrywać we wzroście liczby usług realizowanych w segmencie przesyłek kurierskich, których ceny są wyższe od cen pozostałych usług" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi o stanie rynku pocztowego za rok 2015. 

Przeprowadzona w ostatnich latach liberalizacja polskiego rynku pocztowego zapewniła swobodę w podejmowaniu działalności gospodarczej wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym świadczeniem usług pocztowych. Brak ograniczeń w dostępie do rynku zwiększył konkurencję pomiędzy operatorami sprzyjając rozwojowi poszczególnych segmentów rynku pocztowego. Według stanu na koniec 2015 roku, w rejestrze operatorów pocztowych znajdowało się 289 podmiotów. Działalność w zakresie świadczenia usług pocztowych prowadziło 167 operatorów pocztowych, podano również.

>>> Czytaj też: Abonamentowe być albo nie być. Poczta Polska walczy o utrzymanie pozycji inkasenta

"W poszczególnych segmentach rynku pocztowego zarówno wolumen świadczonych usług, jak i przychody są zróżnicowane. Najwięcej usług zostało zrealizowanych w segmencie usług wchodzących w zakres usług powszechnych (42,06% wszystkich usług), natomiast najwięcej przychodów wygenerował segment przesyłek kurierskich (41,84% przychodów ogółem). W odniesieniu do usług powszechnych zanotowano spadek poziomu ich realizacji w zakresie wolumenu o 9,03%, a w zakresie przychodów o 9,30%" - czytamy dalej. 

Systematycznie spada udział przesyłek listowych w ogólnej liczbie usług. W 2015 roku operatorzy pocztowi zrealizowali o 1,09% mniej tych usług niż w 2014 roku, zaznaczono w informacji.

"W latach 2013-2015 przychody z przesyłek kurierskich wzrosły o 37,82% i osiągnęły porównywalny przychód do przychodu z przesyłek listowych ok. 3,2 mld zł. Jeśli więc w obu przypadkach trend się utrzyma, to w 2016 roku przychody z przesyłek kurierskich, poprzez fakt wzrostu zainteresowania klientów e-handlem, który spowodował wzrost liczby nadawanych paczek pocztowych, mogą osiągnąć znacznie wyższy poziom, przewyższający przychody z przesyłek listowych" - wskazano również. 

Polski rynek pocztowy, pomimo spadku w zakresie przesyłek listowych, to w dalszym ciągu obszar gospodarki o dużych perspektywach wzrostu, a jednocześnie zaostrzającej się konkurencji. Szacuje się, że segment usług paczkowo-kurierskich będzie rósł w najbliższej przyszłości nawet o 20% rocznie, głównie za sprawą dynamicznego rozwoju handlu e-commerce, stwierdza raport.

"W kolejnych latach o pozycji operatorów na rynku pocztowym decydować będzie ich potencjał techniczny i organizacyjny umożliwiający realizację kompleksowej usługi, jak również zdolność dostosowania się do wyzwań stawianych przez komunikację cyfrową oraz handel elektroniczny, a także rosnących oczekiwań klientów" - podsumowano w komunikacie.

>>> Czytaj też: Ratowanie Poczty Polskiej. Będą kolejne podwyżki dla pracowników