"Wzrosły nastroje w firmach i optymizm ten mocno przekłada się na plany inwestycyjne firm sektora MŚP. Wskaźnik ZAIR ilustrujący skłonność przedsiębiorców do inwestowania wzrósł w tym kwartale do nienotowanego od 2011 roku poziomu. Najbardziej wzrosły nastroje w handlu. A inwestować będzie przede wszystkim przemysł i zatrudniający ponad 50 osób" – napisano w komentarzu.

Wskaźnik KERNA ilustrujący kierunek zmian wyniósł w kwietniowym pomiarze -55,43 pkt., co oznacza wzrost o 17,24 pkt. Jest to najwyższy odczyt od roku.

"Na wynik największy wpływ mają korzystne prognozy dotyczące przede wszystkim sytuacji ekonomicznej własnych firm. Pozytywny scenariusz zakłada aż o 20 pkt. proc. więcej respondentów niż podczas styczniowego odczytu" - dodano.

Poniżej odczyty wskaźników z poprzednich kwartałów.

KERNA ZAIR
III kw. '10 -40,7 -53,14
IV kw. '10 -51,3 -53,34
I kw. '11 -55,6 -51,19
II kw. '11 -51 -52,64
III kw. '11 -56,37 -69,5
IV kw. '11 -65,02 -69,65
I kw. '12 -74,07 -73,7
II kw. '12 -57,24 -68,8
III kw. '12 -72,9 -70,7
IV kw. '12 -75,52 -74,8
I kw. '13 -77,69 -74,2
II kw. '13 -58,31 -64,1
III kw. '13 -60,93 -67,8
IV kw. '13 -47,81 -66,5
I kw. '14 -52,49 -67,3
II kw. '14 -45,46 -61,2
III kw. '14 -55,49 -66,7
IV kw. '14 -58,19 -57,6
I kw. '15 -62,48 -67,1
II kw. '15 -54,51 -75,2
III kw. '15 -62,75 -75
IV kw. '15 -60,08 -63,40
I kw. '16 -72,67 - 76,40
II kw. '16 - 55,43 -59,90

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2016 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 600 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, losowanych z bazy danych GUS oraz branżowych zestawień bazodanowych.(PAP)