W 2014 r. liczba dzieci i młodzieży na Mazowszu wyniosła 1 mln 43 tys., w ciągu pięciu lat (2010-2014) ta liczba zmniejszyła się o ponad 8 tys. Przed dwoma laty dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia stanowiły niecałe 20 proc. ogółu mieszkańców. Najwięcej dzieci, 22-23 proc., mieszkało w powiecie wołomińskim, piaseczyńskim, garwolińskim, ostrołęckim, radomskich i legionowskim.

Zmniejszanie się liczby dzieci i młodzieży jest spowodowane przede wszystkim niską dzietnością kobiet (liczba urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę), której poziom nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń - zaznacza Urząd. W latach 2010-2014 r. współczynnik dzietności kształtował się na poziomie 1,45-1,33, a optymalny poziom zapewniający zastępowalność pokoleń to 2,10-2,15.

Ponadto kobiety coraz później decydują się na potomstwo. W 2014 r. średni wiek kobiety rodzącej pierwsze dziecko wyniósł 28,4 lat, w 2010 r. było to 27,6 lat. Najpóźniej na dziecko decydują się kobiety z wyższym wykształceniem - 29,6 lat, cztery lata wcześniej było to 28,9 lat.

Bardzo ciekawie wygląda struktura narodzin kolejnych dzieci - mówił w środę przedstawiając wyniki badań Tomasz Zegar z Urzędu Statystycznego w Warszawie. Co prawda w strukturze rodzin przeważają te z jednym dzieckiem, ale populacja jedynaków maleje.

"Jeżeli kobieta już decyduje się na dziecko, to coraz częściej decyduje się na drugie i kolejne. Udział rodzin z dwójką dzieci wzrasta, tak samo jak z trójką, czwórką i więcej" - powiedział Zegar.

Jednocześnie coraz więcej dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich; w 2010 r. z takich związków urodziło się 16,6 proc. dzieci, w 2014 r. ten odsetek wyniósł już 19,8 proc.

"Rosnący współczynnik dzietności pozamałżeńskiej może oznaczać, że coraz większa liczba rodzin jest tworzona przez związki partnerskie, ale też wzrasta liczba matek samotnie wychowujących dzieci, albo są to po prostu rodziny niepełne" - wyjaśnił Zegar.

Jak dodał niepokojący jest również wzrost liczby rozwodów. W 2014 r. rozwodem rodziców zostało dotkniętych prawie osiem tysięcy dzieci. Najczęściej rozwodzą się małżeństwa z jednym dzieckiem lub bez dzieci.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni częściej odkładają decyzję o zawarciu związku małżeńskiego. W 2014 r. średni wiek statystycznego pana młodego wyniósł 29,2 lat, a panny młodej 27,1 lat. Nowożeńcy obu płci byli starsi o prawie rok niż nowożeńcy w 2010 r.

Rodzice posiadający już dzieci mogą cieszyć się coraz lepszą dostępnością do lekarzy specjalistów. W 2014 r. na 100 tys. noworodków przypadało 294 neonatologów (225 w 2010 r.), a na 100 tys. osób niepełnoletnich – 52 pediatrów (44 w 2010 r.).

Najczęściej występującym schorzeniem u dzieci była astma – w 2014 r. stwierdzono ją u 30 osób w przeliczeniu na jeden tysiąc mieszkańców w wieku do 18 lat.

Wśród najmłodszych dzieci w wieku do dwóch lat najczęściej stwierdzoną chorobą była alergia pokarmowa. Nieco starsze dzieci w wieku trzech, czterech lat najczęściej chorowały na astmę. Wśród dzieci w wieku 5–18 lat najwięcej było przypadków zniekształceń kręgosłupa oraz zaburzeń refrakcji i akomodacji oka.

W klubach sportowych regularnie ćwiczy osiem proc. dzieci z Mazowsza. Spośród ogółu chłopców sport aktywnie uprawiało tylko nieco ponad 10 proc., a spośród dziewcząt mniej niż pięć proc. Największą popularnością cieszyła się piłka nożna – wybierało ją niemal 34 proc. ogółu ćwiczących.

Badanie "Dzieci w województwie mazowieckim 2010-2014" dostępne jest w całości na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie http://warszawa.stat.gov.pl. (PAP)