"Umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółki" - podało Ministerstwo Skarbu Państwa w uzasadnieniu.

Akcjonariusze podczas walnego 28 czerwca zdecydują także m.in. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz pokryciu straty netto spółki z lat ubiegłych.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.