i2 Development 

Spółka zależna i2 Development zawarła umowę nabycia nieruchomości we Wrocławiu, przy ulicy Przedmiejskiej nr 2 i Legnickiej nr 43, o powierzchni 0,43 ha za 11,93 mln zł brutto, podała spółka. "Cena nabycia nieruchomości wynosi 11 931 000,00 zł brutto, z czego kwota 615 000,00 zł brutto została już zapłacona, zaś zapłata pozostałej części ceny została rozłożona na raty. Zakup jest finansowany ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B emitenta. Na nieruchomości planowana jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (PUM ok. 10 165 m2) z usługami w parterze (PUU ok. 1 598 m2) i garażem podziemnym. Planowany termin rozpoczęcia budowy to II kw.2016 r., zaś planowany termin zakończenia budowy to IV kw. 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Braster 

Braster podpisał z firmą Data Techno Park (DTP) umowę dotyczącą utworzenia systemu telemedycznego oraz świadczenia usług dostępu do systemu w modelu IaaS, podała spółka. Realizacja tego projektu stanowi jeden z kluczowych elementów realizacji strategii rozwoju spółki, zakładającej rozpoczęcie sprzedaży urządzenia Braster w IV kwartale 2016 roku na rynku polskim, a następnie na rynkach międzynarodowych.

Newag  

Akcjonariusze Newagu zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 45 mln zł z zysku za 2015 r. i kapitału zapasowego, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca. >>>>  

Marvipol   

Akcjonarisze Marvipolu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 czerwca, o przeznaczeniu 4,57 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę na rzecz akcjonariuszy spółki w wysokości 0,11 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. Warunkiem wypłaty jest uzyskanie zgody obligatariuszy spółki.>>>>   

Robyg  

Rada nadzorcza spółki Robyg powołała dotychczasowy zarząd ze Zbigniewem Okońskim jako prezesem na 3-letnią kadencję, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki powołała obecnych członków zarządu spółki, tj. pana Zbigniewa Okońskiego na prezesa zarządu spółki, pana Artura Ceglarza na wiceprezesa zarządu spółki oraz pana Eyal Keltsh na wiceprezesa zarządu spółki, na kolejną trzyletnią kadencję zarządu trwającą od 1 czerwca 2016 roku do 1 czerwca 2019 roku" - czytamy w komunikacie. 

Akcjonariusze Robyga zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 52,62 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz z zysków zatrzymanych za lata ubiegłe, co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,20 zł, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 28 czerwca.>>>> 

Akcjonariusze Robyga zdecydują o emisji do 26,309 mln akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru na rozwój we Wrocławiu, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 28 czerwca.>>>> 

Wasko 

COIG - spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) na kompleksową obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych klienta przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Wartość kontraktu wynosi 102,9 mln zł (brutto) do dnia 31 maja 2020 r., podało Wasko. >>>>  

Pfleiderer Grajewo  

Pfleiderer Grajewo rozpoczął proces wewnętrznej reorganizacji grupy w Polsce, który powinien zakończyć się w II kw. 2017 r. podała spółka. W związku z reorganizacją odwołano z funkcji członka zarządu Gerda Schuberta.>>>>  

Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 64,7 mln zł z zysku za 2015 r., co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 czerwca. >>>>  

Midas  

Akcjonariusze Midasa zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych i niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca br.>>>> 

PZU 

Rada nadzorcza TFI PZU powołała do zarządu Piotra Bienia oraz Marcina Wlazło, podała spółka.>>>> 

PGE 

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydują o przeznaczeniu 1,72 mld zł z zysku neto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,92 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca.>>>> 

Redan  

Akcjonariusze Redanu postanowili przeznaczyć zysk netto za 2015 rok w kwocie 14,776 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.>>>>  

Amica Wronki 

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółka Amica Wronki powołało nowy zarząd, powierzając ponownie Jackowi Rutkowskiemu stanowisko prezesa na 3-letnią kadencję, podała spółka.>>>> 

Akcjonariusze spółki Amica Wronki zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 31,1 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę wysokości 4 zł na akcję, wynika z uchwał walnego.>>>> 

Voicetel Communications 

Grupa Voicetel Communications zanotowała w 2015 r. skonsolidowane przychody na poziomie 2,64 mln zł i 1,90 mln zł zysku netto, poinformowała spółka. Oznacza to wzrost odpowiednio o 98% i 140% r/r, podano także.>>>> 

PKP Cargo 

PKP Cargo od początku maja br. przewozi koks dla grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) z południa Polski do odbiorcy w Nadrenii Północnej-Westfalii, podała spółka. W ciągu miesiąca do zachodniego landu Niemiec trafia kilkanaście tysięcy ton tego surowca energetycznego.>>>>  

11bit studios 

11bit studios wprowadziło do sprzedaży płatny dodatek (DLC) do gry "This War of Mine" w wersji na komputery PC, podała spółka. Oczekuje "znaczącego wpływu" na tegoroczne wyniki.>>>> 

LiveChat Software 

Baza klientów spółki LiveChat Software wzrosła o 428 firm w maju. Według stanu na 1 czerwca, z jej rozwiązania korzystało 15 410 firm z ponad 140 krajów, podała spółka.>>>>  

Quercus TFI 

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wzrosła do 3 861,8 mln zł na koniec maja 2016 r. wobec 3 814 mln zł miesiąc wcześniej, podała spółka. >>>> 

PKN Orlen 

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w maju br. 5,8 USD/b w porównaniu do 6,2 USD/b miesiąc wcześniej. W maju 2015 r. marża wynosiła 9 USD/b, podała spółka.>>>> 

Grodno 

Grodno odnotowało 9,02 mln zł jednostkowego zysku netto w roku finansowym 2015/2016, tj. od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wobec 6,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Bloober Team 

Bloober Team po raz pierwszy oficjalnie zaprezentuje nową grę >observer_ w wersji na komputery PC na konferencji PC Gaming Show w Los Angeles 13 czerwca, podała spółka.>>>>  

Apator 

Apator zawarł z PKP Energetyka umowę na dostawę urządzeń i wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania, podała spółka. Wartość umowy to co najmniej 25,4 mln zł.>>>>  

Mediatel 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Mediatel do 14 czerwca 2016 r. włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa, podał urząd.>>>> 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił zawiesić obrót akcjami spółki Mediatel do końca 14 czerwca, w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda.>>>> 

4fun Media 

Akcjonariusze 4fun Media postanowią przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 3,04 mln zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 29 czerwca.>>>> 

JHM Development 

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 12 lokali, w tym 9 mieszkań i 3 garaże, w maju 2016, podała spółka. Na 31 maja spółka posiadała 115 zawartych umowy przedwstępnych/ deweloperskich (w tym 72 mieszkań i 43 garaże).>>>> 

Fachowcy.pl Ventures 

Fachowcy.pl Ventures prognozuje wzrost liczby klientów do ponad 6,6 tys. w 2017 r. i wypracowanie 7,37 mln zł zysku netto, poinformował prezes Piotr Surmacki. Na koniec tego roku spółka chce mieć ok. 2,4 tys. klientów wobec 1325 na koniec kwietnia. Fachowcy podtrzymują też możliwość przejścia na rynek główny GPW z NewConnect w 2017 r.>>>>  

Serinus Energy  

Serinus Energy liczy na rozpoczęcie produkcji ze złoża Moftinu w Rumunii w 2017 r., podała spółka. Nakłady inwestycyjne na przygotowanie do produkcji to 13 mln USD  >>>> 

Serinus szacuje zasoby prawdopodobne złoża będącego w eksploatacji Sabria w Tunezji na 5 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (MMboe), a zasoby możliwe na 13,2 MMboe, podała spółka.>>>> 

Feerum 

Akcjonariusze Feerum przeznaczą zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 8,9 mln zł oraz zyski zatrzymane z lat ubiegłych w kwocie 73 tys. zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 czerwca.>>>> 

Bumech   

Akcjonariusze Bumechu zdecydują o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 8,89 mln zł za 2015 w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 29 czerwca.>>>>  

Dom Development 

Akcjonariusze Dom Development zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 80,54 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,25 zł na 1 akcję, wynika z uchwał walnego.>>>>  

Introl  

Akcjonariusze Introlu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 11,99 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 45 groszy na 1 akcję, wynika z uchwał walnego.>>>> 

Rovese  

FTF Galleon, w ramach wszystkich trzech faz przyjmowania zapisów w wezwaniu, nabył 2 668 512 akcji Rovese, podał pośredniczący Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.>>>> 

J.W. Construction Holding 

Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 29 czerwca, o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie 15 039 584,26 zł na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne.>>>> 

OT Logistics 

OT Logistics zawarła list intencyjny z Jarpid Investment dotyczący zakupu 100% udziałów przewoźnika kolejowego STK Group, podała spółka. Strony mają zamiar zawrzeć umowę przedwstępną, określającą warunki, od których spełnienia uzależnione będzie zawarcie umowy przyrzeczonej.>>>> 

Konsorcjum Stali 

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o przeznaczeniu 8,19 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym.>>>>  

MCI Capital 

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 czerwca, o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie 121,46 mln zł na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał.>>>> 

Arctic Paper 

Akcjonariusze Arctic Paper zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w kwocie 4,91 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.>>>>  

Wojas 

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosła 19,78 mln zł w maju br. i była wyższa o 0,5% r/r, poinformowała spółka.>>>> 

ATM 

Akcjonariusze ATM zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 czerwca, o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie 5,64 mln zł na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał.>>>>