"Zwyczajne walne zgromadzenie ATM S.A. postanawia zysk netto spółki za 2015 r. w wysokości 5 639 805,91 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w projekcie.

ATM obsługuje największe banki i telekomy, dysponuje siecią światłowodową o długości ponad 15 tys. km i posiada kilka obiektów data center. Od 2004 r. spółka jest notowana na GPW.

(ISBnews)