Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że w związku z upływem w dniu 26.08.2016 roku bieżącej kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 04.06.2016 roku powołała ze skutkiem prawnym od dnia 27.08.2016 r. na ponowną, trzecią kadencję:

- Leszka Wąsowicza na Prezesa Zarządu Spółki,

- Justynę Wąsowicz na Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z § 10 ust. 4 Statutu Spółki Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.

Informacje dotyczące powołanych Członków Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Więcej na: biznes.pap.pl