"GPW dostrzega wyzwania. Uważamy że potrzebujemy pewnej koalicji na rzecz rozwoju i ambasadorów giełdy" - powiedziała Zaleska podczas konferencji Wall Street Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) w Karpaczu.

Wskazała chociażby na program ambasadorów skierowany np. do doradców bankowych, którzy - według jej słów - mogliby oferować klientom produkty giełdowe.

Oceniła, że w ostatnim czasie zaufanie do giełdy zostało nadszarpnięte w wyniku reformy OFE, czy negatywnych przypadków na NewConnect.

"Należy dołożyć staranności i dbać o przejrzystość poprzez precyzyjne informacje w dokumentach, większą rolę autoryzowanych doradców. Przychodzą nam z pomocą regulacje prawne z UE" - wskazała Zaleska.

W jej ocenie, rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation - ma zapewnić jednolitą regulację zapobiegania nadużyciom na poziomie unijnym), które wejdzie w połowie roku sprawi, że spółki z NewConnect będą musiały przejść przyspieszony kurs dojrzewania, a to ma przyczynić się wzrostu przejrzystości tego rynku.

Prezes GPW podkreśliła, że rynek obligacji ma potencjał rozwoju. "Uważamy, że w pewnym sensie niedoceniony jest rynek obligacji, w tym korporacyjnych. Mamy świadomość, że dobrze byłoby zwiększyć przejrzystość, czy nadawać obligacjom poziomy ryzyka" - powiedziała Zaleska podczas konferencji Wall Street SII.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.