"GPW docenia znaczenie wprowadzenia REIT. To dobry pomysł, ale potrzebne są dobre rozwiązania prawne. Giełda nie ma inicjatywy prawnej, ale może popierać ten projekt i bardzo popiera" - powiedziała Zaleska podczas konferencji Wall Street Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) w Karpaczu.

Wskazała, że na liście priorytetów Ministerstwa Finansów REIT widnieją jako "element do wprowadzenia", przyczyniający się do rozwoju rynku.

REIT to popularne na Zachodzie wehikuły, tworzące portfele nieruchomości generujące przychody z czynszów.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.