Badanie wskazuje, że wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym zwiększył swoją wartość w ciągu miesiąca o 1,1 pkt., do poziomu -2,2 pkt. Jest niższy od wartości sprzed roku o 3 pkt.

"Wzrost wartości wskaźnika miał miejsce tylko w firmach publicznych. W firmach prywatnych wartość wskaźnika nie uległa zmianie. W ciągu miesiąca odnotowano wzrost wartości sald bilansowych produkcji i ogólnego portfela zamówień. Zmalały jednak salda zamówień eksportowych oraz zatrudnienia. W ciągu ostatniego kwartału zwiększyło się saldo produkcji na eksport" - napisano w komentarzu.

"Przedsiębiorstwa informują także o wzroście korzyści z eksportu w porównaniu do korzyści z produkcji na rynek krajowy. Pogorszyła się konkurencyjność naszych towarów na rynkach zagranicznych. Oczekiwania przedsiębiorstw na najbliższe miesiące są bardziej optymistyczne niż w kwietniu" - dodano.

W przekroju według głównych grup produktowych pogorszenie koniunktury odnotowano tylko w przedsiębiorstwach produkujących półprodukty, zaś w pozostałych grupach miała miejsce poprawa koniunktury. (PAP)