Poniżej obliczone przez CASE zmiany poziomu cen w maju 2016 w ujęciu miesięcznym w kategoriach zgodnie z klasyfikacją GUS:

Nazwa kategorii Zmiana poziomu cen m/m
Żywność i napoje bezalkoholowe 100,4
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 100,4
Odzież i obuwie 100,3
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii 99,3
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 100,5
Zdrowie 100,3
Transport 103,7
Łączność 100
Rekreacja i kultura 99,3
Edukacja 100,6
Restauracje i hotele 100,5
Inne towary i usługi 100,4
Online CASE CPI 100,4

(PAP)